Social Index for
Improvement

SINDI - Fastighetsbranschens standard för att mäta, följa upp och förbättra socialt hållbarhetsarbete.